வியாழன், 22 ஏப்ரல், 2010

நட்பு ஹைகூ !

ஓன்று.. இரண்டு.. மூன்று. எண்ணிபார்த்தேன்!கம்பிகள் இல்லை -நட்புச்சிறை

கருத்துகள் இல்லை: