வெள்ளி, 10 செப்டம்பர், 2010

விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்!


அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்!

காக்கை உருக்கொண்டு ,
கமண்டலத்தை கவிழ்த்து விட்டு
காவிரியை தந்த கணபதியே! -இன்று
மழை பெய்தால் மட்டுமே தண்ணீர் என்று
அணை கட்டி தடுத்து விட்டார் அண்டை மாநிலத்தார் !
தமிழ் மாந்தர் தாகம் தீர்த்து வைக்க-
இன்னொருமுறை இங்கு வந்து
எதாவது செய்து தண்ணீர் பஞ்சம் போக்கு!
எங்கள் தமிழ் நாட்டை நோக்கு!

கருத்துகள் இல்லை: